WEEK 42

Region
This Week Last week End 2017 Ctry Name Average Points Total Points Events Played (Divisor) Points Lost (2018) Points Gained (2018) Events Played (Actual)
22 22 5 JPN Hideki Matsuyama 4.3765 214.45 49 -281.08 107.47 49
50 50 51 JPN Satoshi Kodaira 2.4460 127.19 52 -87.14 94.00 60
67 85 85 JPN Shugo Imahira 2.0210 105.09 52 -50.61 72.63 55
89 88 35 JPN Yuta Ikeda 1.6997 88.39 52 -98.27 43.68 61
104 100 50 JPN Yusaku Miyazato 1.5241 79.25 52 -66.38 24.49 65
116 115 230 JPN Yuki Inamori 1.4124 70.62 50 -25.27 56.72 50
119 118 104 JPN Ryuko Tokimatsu 1.3804 71.78 52 -34.05 46.79 55
134 131 363 JPN Shota Akiyoshi 1.2737 50.95 40 -12.57 43.20 35
150 150 69 JPN Hideto Tanihara 1.1112 57.78 52 -75.46 34.04 54
189 183 412 JPN Rikuya Hoshino 0.8891 40.01 45 -10.92 33.27 45
212 217 407 JPN Atomu Shigenaga 0.8245 37.10 45 -15.07 31.61 45
220 214 120 JPN Shingo Katayama 0.7958 32.63 41 -36.18 11.29 41
248 276 226 JPN Ryo Ishikawa 0.7219 36.09 50 -28.68 33.00 50
288 284 264 JPN Yoshinori Fujimoto 0.6196 27.88 45 -26.31 19.61 45
293 290 416 JPN Toru Taniguchi 0.6109 25.05 41 -12.69 19.36 41
302 442 657 JPN Masahiro Kawamura 0.5942 30.90 52 -12.89 30.93 59
315 305 148 JPN Daisuke Kataoka 0.5730 29.80 52 -40.97 14.13 59
338 335 437 JPN Hiroshi Iwata 0.5438 28.28 52 -14.52 19.94 53
365 364 705 JPN Daijiro Izumida 0.5010 20.04 40 -4.15 16.00 40
366 359 247 JPN Koumei Oda 0.4992 24.96 50 -24.32 11.10 50
372 398 713 JPN Tomoyo Ikemura 0.4834 19.34 40 -6.62 18.00 32
391 387 530 JPN Kunihiro Kamii 0.4629 18.51 40 -8.33 13.92 33
394 389 329 JPN Yujiro Ohori 0.4610 22.59 49 -16.94 11.50 49
397 391 308 JPN Toshinori Muto 0.4599 22.99 50 -21.27 13.19 50
412 407 747 JPN Kodai Ichihara 0.4449 21.36 48 -9.30 21.69 48
444 466 348 JPN Tatsuya Kodai 0.4104 19.29 47 -10.80 8.73 47
450 450 241 JPN Tadahiro Takayama 0.4080 16.32 40 -22.70 2.66 40
461 452 218 JPN Katsumasa Miyamoto 0.3971 19.85 50 -27.45 4.59 50
474 485 355 JPN Hiroyuki Fujita 0.3847 19.24 50 -17.84 9.94 50
483 477 325 JPN Takumi Kanaya(Am) 0.3710 14.84 40 -10.11 1.73 8
484 568 717 JPN Yosuke Asaji 0.3684 14.73 40 -4.12 11.00 36
485 596 679 JPN Mikumu Horikawa 0.3664 16.85 46 -6.81 13.97 46
522 516 637 JPN Shunya Takeyasu 0.3398 14.61 43 -7.47 11.85 43
548 542 1313 JPN Yuta Kinoshita 0.3218 12.87 40 -1.18 12.19 30
573 563 1721 JPN Yuwa Kosaihira 0.3031 12.12 40 -1.33 12.77 21
599 701 1266 JPN Kazuki Higa 0.2855 11.42 40 -3.17 12.54 17
605 608 1925 JPN Terumichi Kakazu 0.2800 11.20 40 - 11.20 12
613 604 500 JPN Masaru Takahashi 0.2765 11.06 40 -8.07 5.09 30
618 609 421 JPN Kenichi Kuboya 0.2742 12.89 47 -10.59 3.24 47
662 655 1925 JPN Shohei Hasegawa 0.2503 10.01 40 -1.91 11.92 28
672 663 754 JPN Masashi Hidaka 0.2455 9.82 40 -3.88 6.61 21
687 676 1284 JPN Ryosuke Kinoshita 0.2396 9.59 40 -2.17 9.76 28
693 684 1639 JPN Narutoshi Yamaoka 0.2355 9.42 40 -1.10 9.60 21
697 681 557 JPN Ryuji Masaoka 0.2341 9.83 42 -8.42 5.95 42
704 702 1925 JPN Tomoharu Otsuki 0.2289 9.16 40 -0.61 9.77 21
717 691 601 JPN Jinichiro Kozuma 0.2241 10.08 45 -7.41 5.99 45
768 752 400 JPN Ryutaro Nagano 0.2013 10.27 51 -16.75 3.12 51
774 769 575 JPN Michio Matsumura 0.1985 9.53 48 -7.88 3.87 48
836 829 1925 JPN Taihei Sato 0.1755 7.02 40 -1.20 8.22 15
874 868 740 JPN Tomohiro Kondo 0.1596 7.18 45 -8.00 6.64 45
877 880 1925 JPN Shinichi Mizuno 0.1565 6.26 40 -0.40 6.66 22
880 873 761 JPN Koichi Kitamura 0.1557 6.23 40 -3.75 3.08 37
895 898 JPN Yutaka Araki 0.1500 6.00 40 - 6.00 21
927 925 947 JPN Taichi Nabetani 0.1428 5.71 40 -2.14 3.25 26
938 922 547 JPN Taichi Teshima 0.1403 6.31 45 -9.04 1.31 45
986 983 1751 JPN Masanori Kobayashi 0.1251 6.26 50 -1.39 6.93 50
989 984 636 JPN Daisuke Maruyama 0.1242 4.97 40 -5.99 1.20 39
994 992 1925 JPN Daisuke Matsubara 0.1218 4.87 40 -0.14 5.01 24
1008 1002 606 JPN Kazuhiro Yamashita 0.1166 5.36 46 -9.10 2.00 46
1043 1033 614 JPN Yosuke Tsukada 0.1089 5.33 49 -9.44 1.27 49
1105 1084 779 JPN Shintaro Kobayashi 0.0940 3.76 40 -7.55 2.82 33
1115 1107 1216 JPN Koki Furuta 0.0922 3.69 40 -1.81 3.22 28
1170 1166 1925 JPN Shigeru Nonaka 0.0820 3.28 40 -0.40 3.68 15
1170 1166 1925 JPN Hiroya Kubota 0.0820 3.28 40 -0.40 3.68 3
1176 1171 1925 JPN Takashi Ogiso 0.0807 3.23 40 -0.47 3.70 24
1269 1267 1469 JPN Tatsunori Nukaga 0.0649 2.60 40 -1.48 2.80 31
1275 1265 1014 JPN Hidemasa Hoshino 0.0638 2.55 40 -2.63 1.23 25
1296 1279 587 JPN Shunsuke Sonoda 0.0607 3.04 50 -10.69 - 50
1299 1718 1343 JPN Taisei Shimizu(AM) 0.0606 2.42 40 -0.76 1.44 3
1300 1296 1925 JPN Naoto Nakanishi 0.0604 2.42 40 - 2.42 7
1315 1285 1099 JPN Yoshitaka Takeya 0.0598 2.81 47 -3.38 2.43 47
1329 1313 724 JPN Ippei Koike 0.0572 2.29 40 -8.98 1.47 38
1336 1330 1925 JPN Mikiya Akutsu 0.0563 2.25 40 -0.31 2.56 4
1360 1360 1925 JPN Keiichiro Fukabori 0.0540 2.16 40 - 2.16 35
1376 1369 1359 JPN Tomoyasu Sugiyama 0.0523 2.09 40 -0.78 1.21 12
1385 1380 1426 JPN Yuto Katsuragawa(Am) 0.0508 2.03 40 -0.69 1.31 3
1411 1394 905 JPN Akio Sadakata 0.0483 1.93 40 -3.12 - 20
1415 1411 1925 JPN Tomohiro Umeyama 0.0480 1.92 40 - 1.92 18
1449 1442 1039 JPN Masamichi Uehira 0.0437 1.75 40 -1.93 - 14
1462 1465 1925 JPN Ryo Hisatsune(Am) 0.0430 1.72 40 - 1.72 4
1465 1468 1925 JPN Ryonosuke Seki 0.0427 1.71 40 - 1.71 7
1497 1500 1925 JPN Masatsugu Fujishima 0.0395 1.58 40 - 1.58 8
1497 1500 1809 JPN Katsufumi Okino 0.0395 1.58 40 -0.44 1.58 16
1509 1507 1925 JPN Hirotaro Naito 0.0387 1.55 40 -0.05 1.60 9
1518 1504 921 JPN Nobuhiro Masuda 0.0380 1.52 40 -3.53 - 34
1534 1531 1925 JPN Shun Murayama 0.0368 1.47 40 - 1.47 1
1535 1528 1925 JPN Ren Takeuchi 0.0367 1.47 40 -0.16 1.63 14
1543 2027 1925 JPN Naoki Sekito 0.0352 1.41 40 - 1.41 13
1557 1552 1925 JPN Shohei Karimata 0.0343 1.37 40 -0.23 1.60 17
1575 1572 JPN Ren Yonezawa(Am) 0.0328 1.31 40 - 1.31 1
1592 1580 1925 JPN Hidetomo Sato 0.0317 1.27 40 -0.17 1.44 14
1602 1597 1925 JPN Daisuke Yasumoto 0.0310 1.24 40 -0.24 1.48 9
1613 2027 1925 JPN Ryuichi Oiwa(Am) 0.0305 1.22 40 - 1.22 2
1616 1604 1623 JPN Shinji Tomimura 0.0303 1.21 40 -0.95 1.21 22
1641 1612 1214 JPN Yushi Ito 0.0297 1.19 40 -1.11 - 13
1645 1644 JPN Kaito Onishi(Am) 0.0293 1.17 40 -0.04 1.21 1
1678 1664 749 JPN Takashi Iwamoto 0.0279 1.12 40 -6.44 - 38
1696 1684 1299 JPN Shoji Sakamoto 0.0271 1.08 40 -0.87 - 1
1711 1702 1925 JPN Yuto Soeda 0.0258 1.03 40 -0.29 1.32 16
1717 1713 1925 JPN Kenta Konishi 0.0254 1.02 40 -0.26 1.28 26
Rankings Per Page