CHINA'S TOP 10 5TH JULY 2020
This Week Last week Player Ctry Points average
95 93 Haotong Li CHN 1.50
146 143 Zhang Xinjun CHN 1.09
268 265 Wu Ashun CHN 0.62
359 357 Bai Bobby Zhengkai CHN 0.46
411 398 Yuan Carl Yechun CHN 0.38
412 404 Marty Dou Zecheng CHN 0.38
481 476 Zhang Huilin CHN 0.31
650 645 Jin Cheng CHN 0.21
678 669 Liu Yanwei CHN 0.20
771 768 Liang Wenchong CHN 0.16