CHINA'S TOP 10 15TH MAY 2022
This Week Last week Player Ctry Points average
136 188 Yechun Carl Yuan CHN 1.16
156 153 Wu Ashun CHN 1.09
277 274 Haotong Li CHN 0.66
326 316 Marty Dou Zecheng CHN 0.54
396 484 Chen Guxin CHN 0.40
483 480 Ding Wenyi(Am) CHN 0.31
585 579 Ye Wocheng CHN 0.22
628 621 Liu Yanwei CHN 0.20
706 700 Zhang Jin CHN 0.17
735 728 Luo Xuewen CHN 0.16