CHINA'S TOP 10 25TH OCTOBER 2020
This Week Last week Player Ctry Points average
131 130 Haotong Li CHN 1.26
155 151 Zhang Xinjun CHN 1.13
322 327 Marty Dou Zecheng CHN 0.52
351 345 Wu Ashun CHN 0.46
374 369 Yuan Carl Yechun CHN 0.43
433 431 Bai Bobby Zhengkai CHN 0.36
601 594 Zhang Huilin CHN 0.23
712 714 Liu Yanwei CHN 0.17
774 768 Jin Cheng CHN 0.15
926 928 Chao Haimeng CHN 0.11