CHINA'S TOP 10 17TH OCTOBER 2021
This Week Last week Player Ctry Points average
317 316 Yuan Carl Yechun CHN 0.54
372 357 Wu Ashun CHN 0.45
385 380 Marty Dou Zecheng CHN 0.43
392 385 Ding Wenyi(Am) CHN 0.42
434 425 Ye Wocheng CHN 0.36
467 453 Haotong Li CHN 0.32
484 471 Liu Yanwei CHN 0.30
501 483 Zhang Xinjun CHN 0.28
505 491 Chen Guxin CHN 0.28
553 540 Luo Xuewen CHN 0.25